Jak vybrat nejlepší povinné ručení na auto i motorku

Jak vybrat nejlepší povinné ručení na auto i motorku

21. 11. 2023 Vyp Od norbert007

Povinné ručení se týká většiny českého národa. Statistiky evidují „povinko“ na více než 9 milionů aut. Od roku 2024 přibude spousta nových vozidel s povinností povinného ručení, k nim spousta osob, které dodnes ručení neřešily. Třeba proto, že doposud byly jen provozovatelem auta napsaného na jiného majitele.

Povinným ručením pojišťujete svou odpovědnost za případné škody způsobené ostatním. Způsobené provozem vozidla, na něž je povinné ručení sjednáno. Nevztahuje se na škody způsobené sami sobě, a většinou ani nejbližším příbuzným. Lze k němu ale sjednat několikero připojištění (prvky havarijního pojištění), kterými si pojistíte i případné vlastní škody.

„Havarijní pojištění kryje škody způsobené Vámi na Vašem vozidle. Zatímco povinné ručení kryjící škody způsobené Vámi ostatním je povinné, havarijní pojištění je dobrovolné. Zejména u nových aut je však dnes již téměř nutností, obvykle ve variantě GAP “ popisuje Petr Jermář, specialista z portálu banky.cz.

Podle čeho vybrat nejlepší povinné ručení?

Výběr povinného ručení nenechávejte náhodě. Kritéria výběru povinného ručení a postup lze shrnout do tří bodů:

 1. Povinné ručení by mělo splnit hlavní účel: jistit vás v případě, že zaviníte havárii a obětem nehody budete platit odškodné.  Odškodné se vyplácí jak z újmy na majetku, tak především na životě, na zdraví a ze ztíženého společenského uplatnění. Právě v oblasti životní bývají náhrady nejvyšší, dosahující i desítek milionů korun.
 • Proto vyberte povinné ručení s dostatečným finančním krytím. V současné době se stále ještě dají sjednat pojistky za 35/35 mil. Kč, ale dlouhodobě se ukazují jako nedostatečné. V roce 2024 proto už nebude možné sjednat nižší povinné ručení než 50/50 mil. Kč.
 • Vedle limitů krytí si ještě před výběrem povinného ručení ujasněte, o jaká budete stát připojištění. Různé pojišťovny nabízejí různou škálu doplňkových možností pojištění k povinnému ručení a různý rozsah asistenčních služeb.  Nakonec se možná při výběru povinka nejdéle zdržíte právě u připojištění.

Jaké jsou limity povinného ručení

Minimální limit: v roce 2023 jde o 35/35 mil. Kč, od roku 2024 to bude 50/50 mil. Kč. Co se maximálních limitů týká, ty nikde zastropované nejsou. Setkáte se s ručením na 200, 250, ale i 300 milionů korun. Dá se očekávat, že s rostoucími cenami v ekonomice se budou postupně navyšovat i ty nejvyšší sjednatelné limity.

Co se optimální výše krytí týká, doporučují odborníci pohybovat se mezi 70 – 100 mil. Kč, ale pouze řidičům jezdícím převážně po městě a po „okrskových“ silnicích. Jestliže jezdíte často po dálnici a také do zahraničí (v rámci EU), povinné ručení automaticky sjednávejte minimálně na 150 mil. Kč.

Připojištění: mix povinného ručení a havarijního pojištění

K povinnému ručení lze sjednat spoustu druhů připojištění. Jde o vlastně o jakési „výtažky“ z havarijního pojištění. Sjednávají se pro plnění ve váš prospěch, nikoliv třetích osob. A jednotlivé pojišťovny se v nabídce připojištění dost liší. Setkat se můžete s připojištěním:

 • čelního skla nebo i ostatních skel
 • úrazu řidiče a jeho osádky
 • rozšířených asistenčních služeb
 • srážky se zvěří
 • poškození stojícího vozu zvěří
 • právní ochrany
 • zavazadel
 • půjčovného za náhradní vůz aj.

Rozdíly mezi povinným ručením pro auto a motorku

Největším rozdílem bude pravděpodobně sezónnost. „Ostatní parametry (princip pojištění odpovědnosti i možnost využití připojištění nebo asistenčních služeb) ale zůstávají stejné. U povinného ručení pro motorku se častěji sjednávají i úrazové pojistky, pojišťovny častěji počítají s totální škodou na vozidle (ve srovnání s povinným ručením pro auto),“ říká Petr Jermář z banky.cz.

Okruh vozidel s povinností sjednaného ručení se rozšiřuje

V roce 2024 a dále už nebude možné vyjet na silnici s elektrokoloběžkou nebo se zahradním traktůrkem bez povinného ručení. Okruh vozidel s povinným pojištěním se rozšiřuje o kategorii „samohybných“ vozítek:

 • jezdících rychleji než 25 km/h nebo
 • těžších než 25 kg a jezdících rychleji než 14 km/h.

Slovíčko „samohybných“ je tu důležité, neboť například na elektrokola se povinné ručení vztahovat nebude. Právě proto, že hlavním pohonem bývá jezdec. Výjimku z povinného ručení dostaly elektrické invalidní vozíky.

Proč se rozšiřuje okruh vozidel s nutným povinným ručením?

„Cílem změny je, aby účastníci silničního provozu s těmito vozidly měli povinné ručení z důvodu škod na zdraví a majetku při nehodách. Jistě skoro každý slyšel o nějaké dopravní nehodě v souvislosti s jízdou na elektrokoloběžce. Jelikož nebyla povinnost mít uzavřené pojištění na škodu třetím osobám, nastávala situace, že poškozený se velmi těžko dožadoval odškodnění od viníka,“ objasňuje Miroslav Čejka, specialista pojištění z hyponamíru.cz.

Výhody povinného ručení

 • uhradí škodu, kterou způsobíte provozem pojištěného vozidla
 • díky úhradě pojišťovnou se vyhnete exekucím a doživotnímu zadlužení
 • lze přidat pojištění pro sebe a svůj vůz
 • lze využít asistenčních služeb
 • lze si (po havárii) nechat proplatit půjčovné náhradního vozu.

Nevýhody povinného ručení

 • nekryje vás, ani vaše auto
 • nekryje škody způsobené zvěří
 • nekryje škody způsobené živlem, vandaly nebo odcizením vozu.

Kdo má povinnost sjednat si povinné ručení

Doposud se povinnost pojistit vlastní odpovědnost z provozu vozidla vztahuje na majitele aut, motorek, přívěsných vozíků nebo třeba nákladních aut. V roce 2024 se ale povinnost přesune na provozovatele vozidel. Nejvíce budou touto změnou zasaženy leasingové společnosti.

Které faktory ovlivňují cenu povinného ručení

Na ceně povinného ručení se „podepíše“ především:

 • věk pojistníka a jeho bydliště
 • bonus/malus pojistníka
 • zvolené limity krytí
 • sjednaná připojištění
 • značka vozu a konkrétní model
 • objem motoru a typ pohonu
 • rok výroby
 • výbava vozidla – technologie pomáhající zabránit havárii
 • a další.

Jak vybrat správnou pojišťovnu

Abyste byli s povinným ručením v dobrých rukou, upřednostněte pojišťovnu povinného ručení s proklientským přístupem. I za cenu toho, že povinné ručení o něco dráž. Jak získat nejlevnější povinné ručení by nemělo zůstávat vaší jedinou otázkou! Co si ale představit pod pojmem „proklientský přístup“? Je to:

 • srozumitelná smlouva i pojistné podmínky
 • možnost zvolit si individuální připojištění
 • online nejen sjednání, ale i další úkony
 • možnost nastavit ručení podle intenzity provozování auta
 • asistenční služby s dobrými referencemi
 • absence výluk atd.

Novinky v povinném ručení od konce roku 2023 a počátku roku 2024

Novinky s platností od konce roku 2023 už tu zazněly, ale pojďme si je shrnout na jedno místo. Celkem se jich do novely zákona vešlo pět (hlavních):

 • zvýšení minimálního limitu povinného ručení z 35/35 mil. Kč na 50/50 mil. Kč. Takže poslední povinná ručení s limitem 35/35 mil. Kč budou dobíhat do konce roku 2024
 • povinnost sjednat si pojištění odpovědnosti z provozu vozidla přechází z majitele na provozovatele – změna především u aut pořizovaných (pronajímaných) na leasing
 • povinné ručení se stává povinným pro další okruh vozidel: především traktůrky, elektrické čtyřkolky, elektrokoloběžky aj.
 • zrušení nutnosti vozit v autě potvrzení o sjednání povinného ručení (tzv. zelenou kartu). Digitalizuje se a silniční kontrola si ji dohledá v online databázi. Ale pozor, jakmile si to namíříte do zahraničí, zelenou kartu si raději vytiskněte. Stačí na bílý papír.
 • vypuštění „příčinné souvislosti“ ze vzniku újmy, kterou má hradit pojišťovna ze sjednaného ručení. Příčinná souvislost se týkala požadavků bezpečnosti provozu, především platné STK, dostatečného vzorku na pneumatikách atp. Pokud byla prokázána, pojišťovna plnění neuhradila, škodu musel platit viník nehody sám.