Jak získat hypotéku ve zkušební nebo výpovědní době?

Jak získat hypotéku ve zkušební nebo výpovědní době?

27. 9. 2023 Vyp Od norbert007

Získání hypotéky při změnách zaměstnání je obtížné. Obecně totiž platí, že banky neschvalují hypoteční úvěry žadatelům ve zkušební či výpovědní době, ale určitá šance přesto existuje.

„Lidé běžně hledají ideální bydlení řadu měsíců, někdy i let. Pokud padne rozhodnutí začít stavět nebo se naskytne jedinečná příležitost ke koupi nemovitosti, je třeba mít vyřešené financování. Proto každému doporučuji řešit hypotéku v dostatečném předstihu. Banky umožňují sjednání hypotéky i bez nemovitosti, tedy ještě předtím, než si vyberete konkrétní byt či dům. Hypotéku se vyplatí sjednat dopředu i v případě, kdy očekáváte nebo uvažujete o změně zaměstnání,“ uvádí Miroslav Majer, CEO fintech startupu hyponamíru.cz.

Banky mají povinnost vždy ověřit úvěruschopnost. Příjmy musí být stabilní a dostatečně vysoké, aby se hypotéka dala bezpečně splácet. Nejdůležitější jsou pravidelné příjmy ze zaměstnání či podnikání. Řada zájemců o hypotéku má ovšem i další příjmy. Většina bank akceptuje například rodičovský příspěvek, peněžitou pomoc v mateřství, výživné přiznané soudem, výsluhový příspěvek nebo invalidní, starobní či vdovský důchod. „Existují ovšem i příjmy, které banka při žádosti o hypotéku rozhodně neuzná. Jde o podporu v nezaměstnanosti, příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, jednorázový příspěvek na dítě, porodné, pohřebné, příspěvek na úhradu potřeb dítěte, nemocenské dávky, dávky pro osoby se zdravotním postiženým, ošetřovné či sirotčí důchod,“ upozorňuje Miroslav Majer. 

Získání hypotéky ve zkušební době je problematické, ale ne nemožné

Banka úvěr neschválí, protože nemá jistotu, že novou práci během zkušební doby žadatel neopustí. Existují ovšem možnosti, jak si zajistit financování nemovitosti ve zkušební době. Šanci na získání úvěru na nemovitost ve zkušební době lze zvýšit včasnou přípravou. „Pokud uvažujete o změně zaměstnání a současně plánujete využít hypotéku na financování vlastního bydlení, zažádejte si o úvěr alespoň šest měsíců před podáním výpovědi. Jakmile vám banka hypotéku schválí, později již trvání pracovního poměru neověřuje. Čerpání hypotéky během zkušební doby již nebude problém,“ vysvětluje Miroslav Majer z hyponamíru.cz. Pro všechny případy se vyplatí mít připravenou dostatečnou finanční rezervu na splátky hypotéky během zkušební doby. Hypotéka a nové zaměstnání se tak nestane finanční pohromou.

Další možností, jak dosáhnout na hypotéku ve zkušební době, je přizvání bonitního spolužadatele. O hypoteční úvěr mohou žádat společně až čtyři osoby. Nejčastěji se jedná například o manžela či manželku, partnera či partnerku, rodiče nebo i dospělé potomky. V tomto případě jsou posuzovány pouze jejich příjmy. Pokud jsou dostatečně vysoké, banka hypotéku schválí. Vy jste sice součástí úvěrové smlouvy, ale příjmy neprokazujete. Miroslav Majer k tomu doplňuje: „Jakmile uplyne zkušební doba, je možné spolužadatele vyjmout z úvěrové smlouvy, a to formou dodatku. Než tak banka učiní, posoudí výši vašich příjmů. Pokud jsou dostatečné, změnu schválí. Počítejte také s tím, že si banka za vyhotovení dodatku účtuje určitý poplatek.“ 

V případě, že žádná z výše popsaných možností nepřichází v úvahu, nezbývá než o hypotéku žádat později. Pokud zůstanete v zaměstnání i po uplynutí zkušební doby, banka vaše příjmy bez problémů posoudí. 

Hypotéka ve výpovědní době

Ani zaměstnanecký poměr po uplynutí zkušební doby nedává absolutní jistotu dlouhodobého příjmu. Můžete totiž nečekaně dostat výpověď nebo se sami rozhodnout pro změnu zaměstnavatele. Ať už skončíte v zaměstnání z jakéhokoli důvodu, začne vám ve většině případů běžet výpovědní lhůta. 

Nejkratší možná délka výpovědní lhůty je ze zákona dva měsíce. V pracovní smlouvě může být ovšem sjednána výpovědní doba i delší. Po uplynutí této lhůty pracovní poměr zaniká. Zákon umožňuje i jiné způsoby ukončení pracovního poměru, kdy neběží dvouměsíční výpovědní lhůta. Skončit v zaměstnání můžete okamžitě nebo k určitému datu například po vzájemné dohodě se zaměstnavatelem. V případě hrubého porušení pracovních povinností má zaměstnavatel právo zrušit pracovní poměr okamžitě. 

Stejně jako u zkušební doby je i výpovědní lhůta překážkou pro získání hypotéky. Pokud jste si hypotéku nestihli sjednat před doručením či podání výpovědi, zkuste zažádat o hypotéku společně s další bonitní osobou. Samozřejmě můžete žádost o hypotéku odložit do získání nového zaměstnání a uplynutí zkušební doby.