Vychází druhá sbírka Vojtěcha Landy Šel jsem dolů po Krymské a spatřil verš

Vychází druhá sbírka Vojtěcha Landy Šel jsem dolů po Krymské a spatřil verš

18. 12. 2023 Vyp Od norbert007

Vydává Dauphin v rámci svého desátého knižního čtvrtku

V Dauphinu vychází druhá sbírka brněnsko-pražského básníka Vojtěcha Landy Šel jsem dolů po Krymské a spatřil verš, civilní generační výpověď o momentálním stavu světa od Krymské až po Zelňák..

146 stran, MOC 268 Kč                

                                                                     

Odpovědný redaktor Daniel Podhradský                                                                         

Vydalo nakladatelství Dauphin roku 2023                                                         

Vydání první                                                                                           

www.dauphin.cz

Vojtěch Landa (*1981)

Pochází z Moravské Třebové. V Brně vystudoval anglický jazyk na Pedagogické fakultě MU a scenáristiku na Divadelní fakultě JAMU. Je autorem řady rozhlasových pořadů, jedné rozhlasové hry, rozhlasové adaptace Sapkowského Zaklínače a několika krátkých filmů. V undergroundovém vydavatelství J.E. Friče Ears & Wind Ear Records  mu vyšla sbírka básní Drobíš mi do života (2015) a kniha povídek Vojtěch Landa – Povídky (2021).
Většinu profesního života se živil jako učitel angličtiny. Od roku 2018 žije v Praze.

Ukázka:

Vítejte v roce 2023
Obří SUV vystřelilo z garáže
přímo před Knihovnou Václava Havla
a málem porazilo dva intoše z fildy,
co se dělí o tabák.
Přes pootevřené okénko jsem se snažil zachytit tvář
za volantem
Přísahal bych, že to byl on
Ferdinand Vaněk.

Dotýkat se něčeho magického
V kostele ty krásné obrazy
Ten velký gigantický rám
s andělíčky nahoře.
A jeden velký anděl tě táhne v náručí k sobě
z té hříšné země.
Ale jen jednou rukou,
ta druhá tě probodává kopím.
Stoupáš po nebeských schodech,
a náhle je tam propadlo.
Dole pak věčná tma.
Ale je tu zima,
smutné postavičky ve vyhaslých kotlech znuděně
postávají
a pece temně mlčí
vedle nich smutní rohatí.
Jsme bez uhlí.
K čertu s tím!

Český ráj
Už dlouho jsem tě neviděl šťastnější,
než pod tou pitomou cedulí na Národní,
kde se turistům prodává trapný švejkovský sen
o borůvkových knedlích s pivem.