TERAPEUTENKA pomáhá zachránit duši i život

TERAPEUTENKA pomáhá zachránit duši i život

21. 11. 2023 Vyp Od norbert007

Praha, 16. listopadu 2023 –  I jediná terapie může vážně nemocnému přinést naději, podpořit jeho odvahu čelit nesnadné léčbě nebo ulevit od těžkostí, které mu nemoc v životě působí. Díky projektu TERAPEUTENKA neziskové organizace PRO Gaudia se dlouhodobě nemocným a jejich blízkým dostane odborné psychické podpory, kterou v nemoci potřebují.

Péče o psychiku je sice nezbytnou součástí léčby, není ale bohužel zatím v potřebné výši hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Díky projektům jako je TERAPEUTENKA může nezisková organizace PRO Gaudia poskytovat terapie zdarma a to jak dlouhodobě a vážně nemocným, tak i jejich rodinným příslušníkům. Peníze získané prodejem TERAPEUTENKY jsou beze zbytku použity na náklady spojené s poskytováním odborné psychické péče pro všechny, kteří ji potřebují. Vážná nemoc se bohužel nevyhýbá nikomu a terapie tak často, kromě jiných, potřebují maminky samoživitelky, pacienti bez rodinného zázemí, dlouhodobě nemocní nebo mladí lidé, které vážná nemoc omezuje v běžném životě.

„Onemocnění závažnou a život ohrožující chorobou dokáže zamávat s psychikou každého. Přináší řadu nutných změn v osobním životě jak pacienta, tak nejbližšího okolí. Všichni se dostávají do situace, kterou potřebují řešit a zaslouží si mít možnost ji s někým sdílet a konzultovat, cítit zájem a podporu. Kvůli nemoci se navíc rodiny často dostávají i do složité finanční situace. Terapii by sice potřebovali, ale už na ni zkrátka nemají peníze,“ vysvětluje Pavla Doláková, ředitelka neziskové organizace PRO Gaudia. „U nemocných se často objevuje úzkost, strach, pocit beznaděje, obavy z budoucnosti a člověk si najednou připadá na všechno sám. Rozhovor s terapeutem může být právě v tuto chvíli velmi úlevný. Pocit blízkosti, důvěry, pochopení a bezpečného prostoru, který terapie poskytuje, je v léčbě zásadní a někdy opravdu může zachránit lidský život.“

TERAPEUTENKU lze koupit na https://www.progaudia.cz/terapeutenka a přispět tak 100, 250, 500 nebo 1000 korun. A zakoupit se dá i jako krásný dárek pro někoho jiného. V tom případě k ní dostanete dárcovská certifikát, který obdarovanému řekne, že daroval terapii někomu potřebnému. 

Více se dozvíte na www.progaudia.cz