Giving Tuesday: Zapojte se i vy do dne dobrých skutků!

Giving Tuesday: Zapojte se i vy do dne dobrých skutků!

21. 11. 2023 Vyp Od norbert007

Už od roku 2012 se připomíná světový den dobrých skutků. Po víkendu plném nákupů, kdy svět upíná pozornost k Black Friday, přichází protiklad Giving Tuesday, tedy Štědré úterý. Lidé po celém světě spojují své síly, aby podpořili různé dobročinné organizace a projekty, věnovali se charitě či dobrovolnému dárcovství a ukázali své dobré srdce. Letos tento den připadá na 28. listopadu.

Cílem Giving Tuesday, který se každoročně slaví první úterý po Dni díkuvzdání, je povzbudit lidi, aby se zamysleli nad tím, jak mohou pomoci potřebným. Tento výjimečný den poskytuje jedinečnou příležitost udělat dobrý skutek. Jeho forma přitom může mít různé podoby, proto se zapojit může prakticky každý. Není to jen o darování peněz, ale pomoci lze i mnoha dalšími způsoby.

Nabídněte finanční či hmotnou pomoc

V rámci akce Giving Tuesday, kterou v České republice zastřešuje Asociace společenské odpovědnosti, se mohou registrovat různé výzvy. Lidé si na webu www.givingtuesday.cz sami vybírají, komu chtějí pomoci a jaký charitativní projekt podpoří. V loňském roce se zaregistrovalo 301 výzev a vybralo se 62 398 281 korun.

Pomáhat druhým však můžete i materiální pomocí – například přinést potraviny do některé z potravinových bank (www.potravinovebanky.cz), připravit krabici hraček v rámci projektu Krabice od bot (www.krabiceodbot.cz), který probíhá až do 5. prosince, anebo vytřídit nepotřebné oblečení odvézt ho do charitativních šatníků, azylového domu, Armády spásy či dalších organizací, které vše předají potřebným.

Dárcovství je poselství

Další možností, jak lze pomáhat druhým, je dárcovství. Darovat je možné nejen plnou krev, ale také krevní plazmu. Můžete také například vstoupit do registru dárců kostní dřeně, anebo darovat vajíčka, spermie či vlasy, jež se využívají pro výrobu paruk pro pacienty, kteří v důsledku nemoci o svou hřívu přijdou. „Ne každý má možnost přispívat finančně na charitu – a dárcovství je nástroj, kterým skoro každý z nás může konat dobro a nic ho to nestojí, jen čas. Je to dar mít možnost stát se dárcem a je škoda toho nevyužít,“ uvádí MUDr. Richard Král, ředitel sítě plazmaferetických center Amber Plasma.

Dárcem krve či plazmy se může stát zdravý člověk ve věku od 18 do 65 let (první odběr do 60 let), s váhou nad 50 kg. Jeden dárce může darovat jak plazmu, tak i plnou krev. „Odběr plné krve trvá kratší dobu, většinou je odebráno 450 ml do 15 minut, ale pro organismus je to mnohem větší zátěž než odběr plazmy. Darování plazmy trvá přibližně tři čtvrtě hodiny až hodinu, protože se odebírá přes přístroj zvaný separátor. Plazma se obnoví do 48 hodin a dárce tak může darovat po 14 dnech, zatímco odběr krve je možný u mužů maximálně pětkrát a u žen, které mají méně železa, je limit plného odběru krve čtyřikrát do roka,“ vysvětluje MUDr. Jana Zítková, vedoucí lékařka transfúzního oddělení Klatovské nemocnice. V případě, že darujete krev, je nutné vyčkat 4 týdny, než budete moct darovat krevní plazmu. Pokud chcete nejdříve darovat plazmu a následně krev, stačí počkat jen 2 týdny.

Léky z plazmy zachraňují životy

Plnou krev ani plazmu nelze nahradit uměle, proto jsou nemocní odkázáni právě na dobrovolné dárce. Z krevní plazmy se vyrábějí léky, které pomáhají například pacientům s poruchami srážlivosti krve, poruchami imunity i mnoha vzácnými onemocněními. Jedním z nich je i hereditární angioedém (HAE), při němž dochází k častým otokům na různých částech těla, které mohou být bolestivé i život ohrožující. „Mladšímu synovi například často otékají ouška nebo pusa. Menší otoky trvají obvykle jeden až tři dny, u těch větších je to i týden. Nejhorší je levá ruka, která jde k srdci, anebo krk, kdy v něm začnou cítit „knedlík“ a nemůžou dýchat. To už je na zavolání rychlé záchranné služby,“ říká Michaela Kleinová, maminka dvou synů, kteří trpí vzácným onemocněním HAE. Důležité je, aby byla v případě vzniku vážného otoku pacientovi co nejrychleji podána léčba první pomoci. U synů paní Kleinové se jedná o injekční nitrožilní lék vyráběný právě z lidské krevní plazmy.  

Staňte se dobrovolníkem nebo šiřte osvětu

Kdo nemá dostatek finančních ani hmotných prostředků, aby mohl podpořit potřebné, a zároveň mu například nemoc, nevhodný věk nebo váha znemožňují stát se dobrovolným dárcem, má ještě další možnosti, jak prospět druhým. Dobré skutky můžete vykonávat také jako dobrovolníci v charitativních organizacích – příležitosti, jak se stát dobrovolníkem v různých oblastech, najdete například na webu www.dobrovolnik.cz. Prospěšné je však i šíření povědomí o různých sbírkách, dárcovství nebo činnostech nadací, jejichž téma vás oslovilo. Každý drobný krůček je jako dílek do mozaiky, kterou mohou společně lidé měnit svět k lepšímu – a to nejen během Giving Tuesday.


[1] Zdroj: https://www.givingtuesday.cz/