HOLIDAY WORLD & REGION WORLD už brzy!

HOLIDAY WORLD & REGION WORLD už brzy!

16. 2. 2024 Vyp Od norbert007

Trendy cestovního ruchu na HOLIDAY WORLD & REGION WORLD už brzy! Exotické perly, atraktivní destinace napříč kontinenty i turistická lákadla v Česku. To představí tuzemští a zahraniční vystavovatelé na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu a regionální turistiky, který proběhne v termínu od 15. do 17. března na výstavišti PVA EXPO PRAHA.

První veletržní den 15. března bude věnován odborné veřejnosti, pro niž je připraven atraktivní program. Nebude chybět 12. ročník konference a vzdělávací platformy Fórum cestovního ruchu pořádané agenturou CzechTourism zabývající se aktuálními i budoucími výzvami turismu, které zásadně ovlivňují zahraniční i tuzemské návštěvníky České republiky.

Ve stejný den se uskuteční 5. ročník MBM Tourism Prague s možností osobních obchodních jednání profesionálů. Potřetí se v PVA EXPO PRAHA bude udělovat prestižní ocenění Velká cena cestovního ruchu 2023/2024, což je soutěž vyhlašovaná komunikační agenturou COT Group. Více na www.holidayworld.cz