Jan Polkowski a jeho Hořká hodina jako česko – polská bilingva

Jan Polkowski a jeho Hořká hodina jako česko – polská bilingva

18. 12. 2023 Vyp Od norbert007

Vydává Dauphin v rámci svého desátého knižního čtvrtku

Nakladatelství Dauphin připravilo opravdovou specialitu pro znalce poezie, a sice sbírku Hořká hodina od Jana Polkowskiho, která vychází jako česko – polská bilingva v překladu Lucie Szymanowské.

Jan Polkowski: Hořká hodina

Život a dílo Jana Polkowského patří mezi ty, jež charakterizujeme jako „neobyčejné“. Jeho poezie psaná střídmým a současně jinotajným jazykem patří k nejzajímavějším polským literárním počinům konce 20. století. Z Polkowského básní čiší prazvláštní síla – nevídaná sebejistota básníkova nazírání světa, jež ke čtenáři proniká klidným, avšak sytým hlasem, bez zbytečného halasu a rétorických vzletů, byť ne bez patosu. Vždyť je tu řeč o tragických osudech. Neplyne odtud snadná útěcha, naopak, dobro zřídkakdy vítězí a děje se to za cenu nesmírného úsilí, nesčetných obětí a odříkání. Přesto však nejde o katastrofickou vizi, jež by překypovala beznadějí. Vnitřní síla této poezie nepřipouští zoufalství. (J. M. R.)

96 stran, MOC 368 Kč  

Přeložila Lucie Szymanowská                

Odpovědný redaktor Daniel Podhradský                       

Vydalo nakladatelství Dauphin roku 2023  

Vydání první                         

                                                                     www.dauphin.cz                                                                                                                 

Kniha vyšla s finanční podporou Ministerstva kultury a národního dědictví Polské republiky v rámci projektu Program podpory udělované Institutem literatury současné nekomerční literatuře.                                                                                                        

Jan POLKOWSKI (nar. 1953)

Básník, v období komunismu nakladatel a redaktor samizdatových časopisů a knih, nositel mnoha literárních cen. V r. 1977 jeden ze zakladatelů  nezávislého Studentského výboru Solidarity (SKS), od r. 1980 v Solidaritě. Autor samizdatových  básnických sbírek To není poezie (To nie jest poezja, 1980), Zhluboka dýchej (Oddychaj głęboko, 1981), Oheň (Ogień, 1983), Stromy (Drzewa, 1986).  Ve svobodném Polsku: Elegie z Tymowských hor (Elegie z Tymowskich Gór, Znak 1990), Cantus (2009), Stín ( Cień, 2010), Hlasy (Głosy, 2012), Hořká hodina (Gorzka godzina, 2015), Pochod duchů (Pochód duchów, 2018), Rozhovory s Różewiczem (Rozmowy z Różewiczem, 2018), Otcova lžíce (Łyżka ojca, 2021), Zmatené jazyky (Pomieszane języki, 2021).
Sebraná díla z let 1977–2022 vyšla v knize Když Bůh váhá. Básně 1–2. (Gdy Bóg się waha. Poezje 1–2.). Polkowski vydal dva romány: Stopy krve. Příběh Henryka Harsynowicze (Ślady krwi. Przypadki Henryka Harsynowicza) a Poslední láska (Ostatnia miłość, 2023). Publikoval  svazek Vrátný a jiné povídky (Portier i inne opowiadania, 2019), deníkové zápisky Pandemie a jiné pohromy (Pandemia i inne plagi, 2020),  sbírku  publicistických textů Polsko, má láska (Polska, moja miłość, 2014), životopis­ný rozhovor Riziko být Polákem (Ryzyko bycia Polakiem, 2019).

Ukázka:

Pod hebkou kůží řeckých amfor
Nad světly Jeruzalémskými
Skví se sklo řeči klíčí hlahol      
Větrných veršů věčné viny

Za hrbem slunce kleká Řím
Ční Moschea di Roma osten
O hymně sní Evropy stín
Jeho smrt je však bezdomovcem

Promlouval básník vlek se za ním
Dravec ze zlata – tele ticha
Nesl se řev čas prach se snášel
Na prázdno stezek do jazyka

Zraněný bratře oslík čeká
Stopy dnů vetchým plátnem oviň
Vítr nechť dětská zdrávas splétá
A hudbou sfér kéž srdce duní