Pacientský příběh obrazem: Zbavte se křečových žil, zn. navždy!

Autor: eva dne: Po, 06/19/2017 - 06:06.

Chcete mít pěkné nohy? Vsaďte na moderní medicínu a zkuste nejšetrnější metodu odstranění křečových žil, díky které se bezbolestné zbavíte i těch nejrozsáhlejších křečových žil. Přinášíme vám příběh pacientky Heleny Pelikánové a detailní fotogralerii ze zákroku!

[[{"type":"media","view_mode":"colorbox","fid":"22385","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"400","typeof":"foaf:Image","width":"600"}}]]

Křečové žíly postihují každou třetí ženu a každého čtvrtého muže. Jejich výskyt je dán z 80 % dědičností. Svou roli hraje i životní styl, nadváha a zaměstnání. Přestože se nejedná jen o estetický problém a velmi snadno může dojít k závažným zdravotním komplikacím, lidé závažnost situace podceňují. Často se tak děje ze strachu z operace, bolesti a následného omezení. Nic z toho už dneska ale neplatí.

[[{"type":"media","view_mode":"colorbox","fid":"22376","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"450","typeof":"foaf:Image","width":"300"}}]]

Zcela nová revoluční metoda VenaSeal/ TM Closure Systém používaná v naší republice od začátku tohoto roku si dokáže bezbolestně a bez následného omezení zcela poradit se všemi stádii onemocnění - od estetických vad po pokročilá stádia, včetně bércového vředu. „Jedná se o úplné uzavření nefungující žíly dolní končetiny, která způsobuje křečové žíly, a to s pomocí speciálního lepidla - cyano-akrylátového polymeru,“ vysvětluje primář pražské Žilní kliniky MUDr. Ota Schütz.

[[{"type":"media","view_mode":"colorbox","fid":"22377","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"400","typeof":"foaf:Image","width":"600"}}]]

„Takto ošetřená žíla potom přestane být původcem křečových žil. Jejím bezbolestným uzavřením „lepidlem“ se problémy odstraní. Jde dle prezentací o velmi bezpečnou a efektivní metodu ověřenou mnoha klinickými studiemi v zahraničí,“ dodává primář Žilní kliniky MUDr. Ota Schütz.

[[{"type":"media","view_mode":"colorbox","fid":"22390","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"401","typeof":"foaf:Image","width":"600"}}]]

MUDr. Ota Schütz

Metodu VenaSeal jsme v naší republice netrpělivě očekávali již delší dobu. Tento lékařský postup je v rámci zkoušení a ověřování znám už více jak 5 let.  V zemi původu, USA, je používán od roku 2014.

[[{"type":"media","view_mode":"colorbox","fid":"22380","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"400","typeof":"foaf:Image","width":"600"}}]]

Důležité vyšetření a samotný zákrok
Metoda je určena lékařům, kteří již mají bohaté zkušenosti s katetrizačními metodami laserovými a radiofrekvenčními, proto je před samotným užíváním metody vyžadována po každém lékaři certifikace firmou metodu zastupující.

[[{"type":"media","view_mode":"colorbox","fid":"22381","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"400","typeof":"foaf:Image","width":"600"}}]]

Před samotným zákrokem a během něho je bezpodmínečně nutná výborná znalost vyšetření duplexním dopplerometrickým barevným ultrazvukem, přičemž obrovskou roli zde sehrávají patřičné zkušenosti odborníka. Metoda bez použití barevné duplexní dopplerometrické sonografie není možná.

[[{"type":"media","view_mode":"colorbox","fid":"22382","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"400","typeof":"foaf:Image","width":"600"}}]]

„Jedná se o nitrožilní katetrizační metodu, kdy pod kontrolou ultrazvuku je do hlavní nedostatečné povrchní žíly zaveden katetr a poté je aplikováno speciální lepidlo, které po nepatrné chvilce slepí stěny poškozené a nefunkční žíly tak, že dojde ke kompletnímu uzavření žíly, tím se odstraní hlavní příčina rozšíření žil pod místem uzávěru. Během celého výkonu přitom lékař s klientem komunikuje,“ vysvětluje primář MUDr. Ota Schütz.

[[{"type":"media","view_mode":"colorbox","fid":"22383","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"400","typeof":"foaf:Image","width":"600"}}]]

Jelikož se jedná o nejšetrnější z katetrizačních metod, u pacienta hrozí jen minimální rizika spjatá se samotným výkonem. Naopak předností metody VenaSeal je, že klient po zákroku nemusí nosit kompresní punčochy a ihned po zákroku může začít sportovat. Po zákroku tak nejsou žádné omezení vyplývající z léčebného režimu, jen jsou doporučeny preventivní opatření odpovídající běžným zásadám lidem s vrozenou dispozicí křečových žil. „Nevýhodou je cena, která u nás pro prvních 100 pacientů je zvýhodněna a to při operaci jedné nohy  na 40 000,- Kč při  operaci obou nohou na 50 000,- Kč.“ uzavírá primář MUDr. Ota Schütz.

[[{"type":"media","view_mode":"colorbox","fid":"22389","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"400","typeof":"foaf:Image","width":"600"}}]]

Kromě nově zaváděné revoluční metody VenaSeal,  nabízí  Žilní klinika  celé spektrum výkonů  k léčbě  křečových žil:  CHIVA, EVLT, Radiofrekvence,  Closure fast, Kosmetická  flebectomie, Pěnová sklerotizace, Laser mikrovarixů. Dále provádí  manuální a přístrojové lymfodrenáže, léčbu  celulitidy - odstranění pomerančové kůže, odstranění mateřských znamének, pih, a kožních  výrůstků, dermatoskopické vyšetření, léčbu žilní trombózy, angiologické vyšetření,  interní a  předoperační vyšetření, Laserovou rejuvenaci. Následovat bude rozšíření o   přístrojovou  masážní  rejuvenaci.

[[{"type":"media","view_mode":"colorbox","fid":"22384","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"450","typeof":"foaf:Image","width":"300"}}]]

Klinika jednodenní chirurgie  - Žilní klinika začala  v  roce  1994 jako první  v  České  republice s ambulantní léčbou křečových žil a svoji specializaci stále prohlubuje. Ordinace otevřena v září na adrese Praha 1, Mezibranská 17. Od  založení  v  roce  1994  se  zabývají léčbou a prevencí  onemocnění cév žilního systému, hlavně kosmetickou léčbou křečových žil od  těch  největších až po  ty  nejmenší. Doplněné  o metody na  základě  cévně chirurgických pravidel: Mini invazivní  kosmetické flebektomie a sklerotizace  mikrovarixů.  A též jako první zavádí   ultrazvukové dopplerometrické vyšetření a metodu CHIVA.

 [[{"type":"media","view_mode":"colorbox","fid":"22388","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"450","typeof":"foaf:Image","width":"298"}}]]

Moderní medicína se rychle rozvíjí a tak v léčbě křečových žil platí: „Možné je téměř všechno, musí se jen chtít.“ Systém Kliniky jednodenní chirurgie spočívá v soustředění kompletní léčebné péče na jedno místo a  "jeden den". Jedná se  o léčbu ambulantní, s co nejkratším pobytem ve zdravotnickém zařízení a  bez nutnosti hospitalizace. Mluvíme  o jednodenní  chirurgii, ale  pacient  se  zdrží na  klinice  maximálně  6 hodin. Ve zdravotnickém zařízení  by se měl pacient zdržovat co nejkratší dobu a  tato doba  by  měla  být  co nejefektivněji využita.

[[{"type":"media","view_mode":"colorbox","fid":"22379","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"400","typeof":"foaf:Image","width":"600"}}]]

Sázka na kvalitu
Žilní klinika byla hned od počátku vybavena moderní zdravotnickou technikou a kvalitními přístroji potřebnými pro poskytování zdravotní péče na špičkové úrovni srovnatelné s obdobnými zařízeními ve světě. Sázka na kvalitu se vyplatila. Přístroje jsou pravidelně obměňovány za novější a kvalitnější. Tato filozofie je sice pro všechny v první fázi časově, pracovně i finančně náročnější, celková léčba se tímto způsobem stává mnohem příjemnější, efektnější a rychlejší.  Na první pohled by se mohla zdát, že tyto prvotní vyšší náklady zdravotní péči prodražují. Opak je pravdou. Léčba se tak výrazně zlevní. Touto cestou postupujeme stále. Rozhodně se to vyplatí především pacientům. 1. 10. 2016 došlo k rozšíření  Žilní kliniky  na adrese Praha 2,  Lublaňská 24. Plně  klimatizovaný  operační  blok  s vestavěným  operačním sálem odpovídající po  technické stránce   nejvyšším požadavkům třetího tisíciletí.

Foto: Žilní klinika

Inzerce
Inzerce
Inzerce
Inzerce
Inzerce
Inzerce
Inzerce
Inzerce
Inzerce