Vychází sbírka básní od Víta Kolmačky                                                             Tam daleko za řekou velký dům

Vychází sbírka básní od Víta Kolmačky                                                             Tam daleko za řekou velký dům

18. 12. 2023 Vyp Od norbert007

Vydává Dauphin v rámci svého desátého knižního čtvrtku

Nakladatelství Dauphin přichází v rámci svého desátého knižního čtvrtku se sbírkou básní od Víta Kolmačky Tam daleko za řekou velký dům.

Vít Kolmačka: Tam daleko za řekou velký dům

Svou druhou básnickou sbírku autor rozdělil do čtyř oddílů. V první části vstupuje do uzavřeného světa ústavu, kde přibližuje existenci člověka s mentálním handicapem. V druhém oddíle nahlíží na dané téma také z duchovní roviny. V třetí části nabízí dva odlišné pohledy na vnímání světa, a to nejen v syntéze. Závěrečný oddíl se zaměřuje na životní bilancování.                                                                                                                                                                                                                 

146 stran, MOC 268 Kč  

                                                                                   

Odpovědný redaktor Daniel Podhradský                                                         

Vydalo nakladatelství Dauphin roku 2023                                                                                                              

Vydání první

www.dauphin.cz                                                                               

Vít Kolmačka (*1957)

V 80. letech žil a studoval v Brně, kde působil v literární skupině mladých autorů okolo Jihomoravského almanachu Ladění. Publikoval v novinách a časopisecky, dále v almanachu Jsme žízeň na hladině (1989), ve sbornících Šuplík I (1990), Když padají hvězdy (2018), Terasa Zlínské literární tržnice (1, 2 a 4). Vydal soubor básní Obrázky s Atlantidou s ilustracemi Borise Jirků (1986) a v nakladatelství Dauphin sbírku Sudetské žalmy (2021). Žije ve Zlíně.

Ukázka:

To ráno u sestřenice Aničky                                                                                     

A když ho za provaz vyváděli
šíjí by zboural strop
poval rezonoval
smutek se vloudil ustrojený v šatech
jateční klobouk na věšáku
vrácený za poplácanou plec
stavení trnulo
za vraty poprvé venku
býk poklekl
před vlečkou
tekly mu slzy
jeho duch rozlehlý dvorem
sálal
jak koberec slámy
vyhřátý močíKteréhosi října
Ještě než se to zlomí
ve vinohradu babí léto natahuje troleje
prsty si cloním výhled
nedosáhli jsme
slunce se nese v proutěném koši
– dětská mátoha
Piji z čistého plátna šípky bez kaňky
proso sehnuté vyzobali vrabci
rosa v sítinách
už nemám strach dopočítat Eviny kosti
s placatými ňadry
– v pokleku jí líbám břicho